GÖTEBORG – Personspårinstruktörsutbildning 4-6/6 2018

Mål
Att du ska ha kurser i personspår.

Innehåll
Kursinnehåll inlärning, regler, kursupplägg fallbeskrivningar.

Undervisningen
Undervisningen sker genom praktik med egen hund, föreläsningar, grupparbeten och projektkurs.

Förkunskaper
Instruktör

Lärare
Cathrine Löfmark

Datum
Mån-onsd 4-6/6 2018

Tid
Ons-fre kl 10-16.00

Pris
5 500 kronor inkl moms + en administrationsavgift på 500 kr.

GÅ DENNA KURSKURSSTART 04/06/2018
  • 5,500 kr
  • 2 månaderSTARTAR OM
  • 3 Tillfällen
0 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

     

    Fler starter

    ©Hundenshus AB 2016