GÖTEBORG – Personspårinstruktör 26-28/8 2020

Mål
Att du ska ha kurser i personspår.

Innehåll
Inlärning, regler, kursupplägg fallbeskrivningar.

Undervisningen
Undervisningen sker genom praktik med egen hund, föreläsningar, grupparbeten och projektkurs. En bok om spår ska också läsas och recenseras.

Förkunskaper
Instruktör

Lärare
Cathrine Löfmark

Datum
Onsd-fred 26-28/8 2020

Tid
kl 10-16.00

Pris
5 900 kronor inkl moms, varav anmälningsavgift 1500 kr

© Hundens Hus AB 2020