Föreläsning, Anders Hallgren – FULLSATT!

Föreläsningen är baserad på Anders Hallgrens bok ”Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar”

Social stress är vanligt hos hundar – om hur du undgår det och får en lycklig hund

Plats: Amhult – lokal ”Vingen”. Enkelt att ta sig till platsen kommunalt och med bil.

Tid: 19-21:30 (Anders Hallgren signerar sina böcker i pausen)

Pris: 20-årsjubileumspris 200 kr!

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Efter psykologexamen 1971 vid Stockholms Universitet, använde han sedan utbildningen i sitt arbete med hundar.

Så här skriver han själv om sitt arbete:

”Jag arbetar som hundpsykolog och inte som traditionell psykolog med människor. Jag har arbetat som tränare och hundpsykolog i över 50 år. Jag har gjort flera studier på beteenden hos hundar och om det emotionella bandet mellan människa – djur. Bland annat har jag också utarbetat en stressanalys och en speciell smärtanalys, som är effektiva verktyg när det gäller att kartlägga orsaker bakom problembeteenden hos hundar. All träning sker inom ramen av en icke-våldsideologi. Mina specialiteter är aggression – orsaker och behandling, post-traumatiska stressymtom och allmänna problembeteenden.

Jag har skrivit 35 böcker och häften om hundars beteende (av vilka några har publicerats i andra länder) och ett otal artiklar för tidningar, medverkat i många radio- och TV-program samt tränat många tusen hundar med problematiskt beteende. Träningen har alltid inbegripit hela familjen och ingen hund har blivit tränad för sig själv. Förutom det håller jag föredrag världen över, mest för hundklubbar och har även utbildat omkring 200 personer inom mitt område. Jag har inspirerat hundpsykologer som Roger Mugford, England och andra att arbeta med detta ämne.

GÅ DENNA KURS

Kursledare

139 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

Fler starter

© Hundens Hus AB 2018