GÖTEBORG – för dig som vill jobba med hundars beteenden

Hundens hus skola har funnits i 20 år, har väl utbildade lärare – vår ambition är att du ska få en bred kunskap och förståelse för hundar och människors beteende, träning och problem.

Vi har gjort ett paket av vår hundinstruktör- och problemhundsutbildning – bland det bästa du kan göra för att förverkliga din dröm är att läsa till hundpsykolog. Totalt löper utbildningen under 2 år, ca ett år per steg.

Innehåll

Hundinstruktörsutbildningen, steg 1:
Teori med grundläggande inlärning, pedagogik, metodik, kursplanering, valpens utveckling och träning, stress, aktivering, hundens behov, mat, hälsovård, lugnande massage, sjukdomar hos hund mm.
På praktiken går vi igenom lek- & belöningsbaserad träning, valp- och vardagslydnad, aktivering och hur du jobbar med klickerträning.

När du gått klart utbildningen så kommer du ha gått igenom över 50 övningar –
alltifrån olika lekar, kontaktövningar, följsamhet, koppelträning, hundmötesteknik, inkallning, hantering, passivitet, sitt, ligg, stå, stanna kvar, stadgeövningar, aktiveringsövningar, självförtroendeövningar, samarbetsövningar etc

Du kommer att få mycket praktik på skolan och även jobba hemma med olika valpar, hundar och hundägare.

START 9/3 2019 – samtidigt som du anmäler dig till detta paket, anmäl dig också till Hundinstruktörsutbildningen, 9/3 där du också hittar övriga datum

Hundpsykologutbildningen, steg 2:
På teorin går vi igenom vad en problemhund är, orsakerna till problembeteenden; aggression, rädsla/osäkerhet, separationsångest, jakt, vakt, sexuella beteenden etc

Vi går igenom olika analysmetoder t.ex. stress och stressanalys, ångest, chock, chockbehandling, sjukdomar och fysiska orsaker till problembeteenden.
Dessutom fördjupar vi oss i inlärning, etologi, raskunskap, hundens beteendebiologi, berikning och livskvalité.

Du får lära dig hur du arbetar med känsloträning för att få hunden till rätt känsla/beteende, och du kommer att få flera verktyg/metoder för att kunna träna hundarna t.ex. counter condtioning/motbetingning, Bat, Cat, autowatch/skallerträning, konsekvensträning utifrån klassisk och operant inlärning.

Vi har mycket praktik med problemhundar. Du följa ekipage som tränas av lärare på skolan, du får jobba med problemhundar hemma under lärarhandledning, du får ta del av de andra elevernas hundar på skolan – allt för att du ska ha med sig mycket praktik som det är överhudvtaget möjligt –
för vi vet att med mycket praktik så blir du en bra hundpsykolog.

Förutom allt du behöver kunna om hundar och deras beteende så får du även lära dig om hur du intervjuar och coachar hundägaren på bästa sätt.
Hur du för ett samtal framåt och vad du behöver tänka på när du gör utredningen.
Du får även tillfälle att utveckla dig själv och prova på olika människor – för att se vilka personer får dig lugn, stressad, ängslig i ett samtal. Just detta block är unikt för Hundens Hus utbildning och görs av tre framstående skådespelare/konsulter och finns inte på någon annan utbildning.

Undervisningen
Sker genom praktik, föreläsningar, filmer (några av filmerna är på engelska utan text), grupparbeten, enskilda arbeten som redovisas inför grupp och skriftligt.
Vi har mycket lärarledd praktik där du tränar med egen hund och även med ”inlånade” hundar.
Vissa block läser två klasser tillsammans för att kunna träna praktiskt med varandra, redovisa inför varandra, utbyta erfarenheter samt få tillfälle att bygga upp sitt kollegiala nätverk.

Lärare
Hundspykolog Pia Myrseth & Cathrine Löfmark, Cilla Danielsson, veterinär Jerker Kihlström, Hundmassör Anna Skog
Beteendeanalytiker Eva Bertilsson
Konsulterna Jörgen Danielsson, Peter Hellström och Päivi Paasioja – se deras hemsida www.dramatik.se

START 9/3 2019 – samtidigt som du anmäler dig till detta paket,
anmäl dig också till Hundinstruktörsutbildningen, 9/3 där du också hittar övriga datum

Paketpris
51 000 kr varav 5 000 kr i anmälningsavgift. (du tjänar 6800 kr)
Litteratur, kost och logi ingår inte i utbildningspriset.
Pris för certifiering till hundinstruktör respektive hundpsykolog är 2 500 kr (inkl moms)

Vi erbjuder förmånligt lån med ev avbetalning räntefritt, via Humans Finans
Du hittar mer information HÄR

Anmälan
När du är klar med instruktörsutbildningen så kan du påbörja hundpsykologutbildningen.

Sveriges Hundföretagare – SHF
Efter certifieringen kan du ansöka om medlemskap i SHF, då vi uppfyller deras krav på utbildning.

Betalning/Avbokning/Ångerrätt
Anmälningsavgift ska betalas inom 14 dagar efter anmälan. Om du inte delbetalar så vill vi ha resterande del av avgiften minst 4 veckor innan kursstart.
Observera att anmälan är bindande, om du inte meddelat oss inom 14 dagar efter att din anmälan bekräftats.
Om du avslutar dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela kursen, om du inte bryter utbildningen på grund av varaktigt studiehinder till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar oförutsedd anledning då betalar du för de gånger du deltagit.

Frågor?
Maila eller ring Pia; tel 0735-310304

GÅ DENNA KURSKURSSTART 09/03/2019
  • 51,000 kr
  • 3 månaderSTARTAR OM
  • 9 Tillfällen
0 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

     

    Fler starter

    © Hundens Hus AB 2018