GÖTEBORG. Kursen handlar om hur hundar kommunicerar med varandra och med oss.

Vi kommer att varva teori om bl a hundens språk, stress m m samt filma möten i praktiken
Vi planerar hundmöten, och Pias welsh springer Mynta är med som diplomathund vid behov
Hundmötena kommer sedan att tolkas.
Pia går in på djupet på vad du kan tänka på för att förbättra er relation.

Du får tillfälle att ställa frågor om hur och varför hundar gör som dom gör

Fredag 30/8 2019

Kl 10.00-17.00

 

GÅ DENNA KURS
2 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

Fler starter

© Hundens Hus AB 2018