KUNGSBACKA. Personspårinstruktör 25-27/8 2021

Mål
Att du ska ha kurser i personspår som aktivering.

Innehåll
Inlärning, regler, kursupplägg fallbeskrivningar.

Undervisningen
Undervisningen sker genom praktik med egen hund, föreläsningar, grupparbeten och projektkurs. En bok om spår ska också läsas och recenseras.

Förkunskaper
Instruktör

Lärare
Cathrine Löfmark

Datum
Onsd-fred 25-27/8 2021

Tid
kl 10-16.00

Pris
5 900 kronor inkl moms, varav anmälningsavgift 1500 kr

GÅ DENNA KURS
3 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

Fler starter

© Hundens Hus AB 2020