KUNGSBACKA. (OBS! Vill du sätta upp dig som reserv, gör en bokning och skriv reserv i meddelanderutan).
Vi tar tillvara valpens naturliga nyfikenhet, spontanitet och lekfullhet och lägger grunden för dig och din valps relation.
Vi lägger fokus på kontakt & relation, lek, hantering, följsamhet- och koppelgående.

Din valp bör vara ca 3 – max 6 månader när den startar kursen.

Kursen hålls både utom- och inomhus.

Vi varvar teori och praktik.

Efter varje träff får ni en sammanfattning på vad ni har gått igenom för att lättare kunna träna på egen hand.

5 x 1,5 tim.

Söndagar varannan vecka

10/10, 24/10, 7/11, 21/11 och 5/12

kl 9.30-11.00

 

© Hundens Hus AB 2020