KUNGSBACKA. Vi tar tillvara valpens naturliga nyfikenhet, spontanitet och lekfullhet och lägger grunden för dig och din valps relation.
Vi lägger fokus på kontakt & relation, lek, hantering, följsamhet- och koppelgående.

Din valp bör vara ca 3 – max 6 månader när den startar kursen.

Kursen hålls både utom- och inomhus.

Vi varvar teori och praktik.

Efter varje träff får ni en sammanfattning på vad ni har gått igenom för att lättare kunna träna på egen hand.

6 x 1,5 tim.

Onsdagar 15/9, 22/9, 29/9, 13/10, 20/10 och 27/10

kl 18.00-19.30

Vi har sedan november -20  vidtagit ett flertal åtgärder för att minska trängseln hos oss. Vi har minskat antalet deltagare på våra kurser – max 6 deltagare – nu är vi noga med att ni kommer MAX EN PERSON/per hund.

© Hundens Hus AB 2020