Göteborg

Vi tar tillvara på valpens naturliga nyfikenhet, spontanitet och lekfullhet och lägger grunden för dig och din valps relation.

Vi lägger fokus på kontakt, relation, lek, hantering, inkallning, följsamhet- och koppelgående.

Vi varvar teori med praktik.

Efter varje träff får ni en sammanfattning vad ni har gått igenom för att lättare kunna träna på egen hand.

Ålder: Valpen bör vara 3- max 6 månader när den startar kursen.

Tid: 15-16.30

Antal kurstillfällen: 6x 1.5 h intensiv

Alla kurstillfällen: mån 12/7, tors 15/7, mån 19/7, tors 22/7, tors 29/7 och mån 2/8

Kursen hålls både inne och utomhus

Vi har sedan i mars vidtagit flertal åtgärder för att minska trängseln hos oss. Vi har minskat antalet deltagare på våra kurser – max 6 deltagare – nu är noga att ni kommer MAX EN PERSON/per hund. Vi fortsätter att städa våra lokaler noga.

GÅ DENNA KURSKURSSTART 12/07/2021
  • 1,800 kr
  • 3 månaderSTARTAR OM
  • 6 Dagar
1 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

Fler starter

© Hundens Hus AB 2020