Anders Hallgren – Problemhunden, 23-24/4 2022

3,900 kr inkl moms

GÖTEBORG – Yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor och hundar med inriktning på beteendeproblem

13 i lager

Beskrivning

Problemhunden ur olika synvinklar med Anders Hallgren – kompetensutveckling för instruktörer, hundpsykologer, och blivande hundpsykologer

Anders Hallgren, Hundpsykolog, psykolog, fil. lic., anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början av 1970-talet ha introducerat yrket hundpsykolog i Sverige. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Han har skrivet över 30 böcker om hundars beteende och nu kan du få träffa honom, bli inspirerad av honom och ta del av kunskap!

Sammandrag av innehållet 

Anders Hallgrens intresse för problembeteenden började tidigt och han försökte finna olika orsaker till att hundar blev rädda, aggressiva och fick andra problem. Det intressanta var att jaghan fann så många anledningar till varför en hund blev problematisk. Det var vanligt med diagnoser som “mentalt fel”, “bristande ledarskap” och “beteendediagnoserna” vilket var irrelevanta och oanvändbara.

Aggressiva och rädda hundar

Hundar är utrustade med starka bithämningar och varnar upprepade gånger innan de tvingas ta till våld. Enstaka hundar har dock visat sig vara så aggressiva att de kan anses som farliga (jämför med människan) och man finner sällan orsakerna till det innan hunden avlivats.

De saker som gör en hund aggressiv är framför allt chock, stress, smärta, sjukdom, hormonella fel, ett liv i en socialt undermålig miljö och dåliga erfarenheter. Allt detta går att kartlägga och det är precis vad moderna hundpsykologer gör.

Orsaksanalyser

Under årens lopp har jag, kollegor och mina studenter utvecklat analysmetoder för att kartlägga orsakerna bakom hundars problembeteende. De utgör det viktigaste arbetsinstrumentet för en hundpsykolog. Ingen hund ska enbart tränas eftersom man då bara dämpar symtomen utan att rätta till orsakerna. De vanligaste analyserna är

  • Stressanalys: över och understimulering
  • Hormonanalys: maskulinitet och sköldkörtelhormon
  • Smärtanalys
  • Serotoninbalansanalys
  • Analys av hundens sociala situation

För närvarande arbetar vi på att få fram

  • Näringsbristanalys
  • Etologisk analys

    Detta är något av ett axplock vad Anders Hallgren kommer ta upp denna fullspäckade och intressanta helg och du har under helgen även möjlighet att köpa hans böcker signerade!

Datum
lördag-söndag 23-24/4 2022

Tider lördag 9.30-17.00 samt söndag 9.00-16.30

Var
Göteborg

Pris
3 900 kr inklusive moms och administrationsavgift.

Betalning/ångerrätt/avbokning
Anmälningsavgiften betalas inom 14 dagar, och är bindande d v s den betalas inte tillbaka om du avbokar din plats efter att ångerrätten är förverkad. Du har 14 dagars ångerrätt, enl Konsumentlagen (distansköp) från att du fått en bekräftelse på att du fått en plats och du får du tillbaka anmälningsavgiften.

Du betalar din faktura vid anmälan eller senast inom 30 dagar.
Din anmälan är bindande men om du får förhinder så får du naturligtvis sälja din plats vidare.

Övriga regler för eventuell avbokning, se under Allmänna villkor

Frågor?
Maila PIA