Hundpsykologutbildning, 4-6/10 2024

28500 kr inkl moms

Hundpsykologutbildning start 4-6/10 2024
Förkunskap; instruktörsutbildning

6 i lager

Beskrivning

Hundpsykolog, kompetensutveckling för instruktörer

För dig som är instruktör och nu vill fördjupa din kunskap och förståelse för hundar beteende, träning och problem.

Godkänd av Sveriges Hundföretagare

Skolan startade av Cilla Danielsson 1992 och är ledande inom Norden. Våra lärare är välutbildade med många års erfarenhet av undervisning och hundträning så du kommer att få en gedigen utbildning med personlig coaching.
I dag finns Hundens Hus i Stockholm, Göteborg, Skåne och Sundsvall.

Innehåll
Beteendeproblem; aggression, rädslor, bullerfobi, separationsångest, reaktiva hundar, vakt- & jaktbeteenden.
Etologi, hundens språk och beteende
Fördjupad raskunskap
Fördjupning i stress
LIMA och etiska principer Antrozoologi
Inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys
Hur rehabiliterar du en hund med beteendeproblem?
Analysmetoder – hur du analyserar, utvärderar och tränar en problemhund
Metodik – hur tränas beteendeproblem på bästa sätt
ABC – första hjälpen för hund
Beteendeproblem, sjukdomar, smärta och fysiska orsaker till beteendeproblemet
Massagens effekter och lindring av smärta för problemhundar
Trauma, ångest, efterchocksbehandling
Diagnoser, orsaksanalyser och hur du tar fram en individuellt anpassad åtgärdsplan till ägare och hund
Coaching, pedagogik, psykologi, intervjuteknik och motiverande samtal

Undervisningen
Sker genom praktik, föreläsningar; på skolan och online, grupparbeten och enskilda arbeten som redovisas inför grupp och skriftligt. Det är mycket lärarledd praktik där du tränar med egen hund.

Vissa block läser man med andra klasser för att kunna träna praktiskt tillsammans, utbyta erfarenheter samt få tillfälle att bygga upp sitt kollegiala nätverk.

Du får lära dig att ställa diagnos på problembeeendet samt hur du ska utforma ett individuellt träningsprogram för hund och ägare. För att bli en bra hundpsykolog behöver du arbeta med hundens helhet, så vi lägger mycket vikt på att ge ägaren kunskap och stöd så att de själva ska kunna hantera och träna sin hund i vardagen.
Du får med dig flera olika kursplaneringar för t.ex. hundmöten, Från stress till fokus, Blygerhundar, Antijakt så att du enkelt kan starta upp din verksamhet efter avslutad utbildning.
Och du kommer att få ba bra verktyg/metoder för att träna hundar t.ex. motbetingning, Bat, Cat, autowatch/skvallerträning, bättre självförtroende, konsekvensträning utifrån klassisk och operant inlärning, fördjupad relation, samspel och tillit till ägaren

Coachande förhållningsätt
Förutom det du behöver kunna om hundar, deras beteende och träning av dom så får du även lära dig ett coachande förhållningssätt.
Hur du intervjuar och guidar hundägaren på bästa sätt så att de kan hjälpa sin hund.
Du får även tillfälle att utveckla dig själv och prova på olika “människotyper” – för att uppleva hur olika personer får dig lugn, stressad eller ängslig i ett samtal. Just detta block är unikt för Hundens Hus utbildning och görs av tre framstående skådespelare/konsulter och finns inte på någon annan utbildning!

Hemarbete
Du kommer att träna projekthundar och ha projektkurser, skriva träningslogg och läsa litteratur. Hur mycket tid det tar per vecka är beroende på din studievana men våra elever säger att de lägger ner ca 5 timmar/vecka på hemarbetet.
Utbildningen går att kombinera med heltidsarbete.

Handledning
Du får en handledare som ger dig personlig handledning i ditt arbete med dina problemhundar.
är ett måste för att du ska bli en bra hundpsykolog, därför har vi mycket praktisk träning under handledning på skolan och hemma.

Egen hund
Som sagt – vi har mycket praktik på skolan – både med egna hundar och problemhundar som kommer till oss för träning.
Du får gärna ta med dig egen hund, under förutsättning att den inte stör undervisningen, och att när vi har problemhundar på skolan så behöver din hund kunna vara någon annanstans än i lektionssalen.

Lärare
Hundpsykologerna Pia Myrseth, Nina Swenning, Cathrine Löfmark, beteendeanalytiker Eva Bertilsson, veterinär Elin Lindell, hundmassör/laserterapeut Anna Stenfeldt,
Caroline Aluppo och konsulterna och pedagogerna Jörgen Danielsson, Peter Hellström och Päivi Paasioja

Förkunskaper
Instruktör med inlärning/klickerträning, läsa hund, raskunskap och coaching.
Eventuellt så behöver du komplettera din utbildning med dessa ämnen – mejla Pia:
pia@hundenshus.se

Datum ht 2024
Start Fre-sön 4-6/10, följande tillfällen är planerade till
Fre-sön 15-17/11
Lör-sö 18-19/1 2025
En dag i februari, den är förlagd i Stockholm
Fre-sön 14-16/3
Lör-sön 17-18/5
Med reservation för förändringar

Tid
kl 9.30-16.30

Närvaro
Om du får förändringar i livet, får ett nytt arbete, möjlighet att plugga utomlands, blir gravid då har du möjlighet pausa utbildningen.

Plats
främst i Göteborg men vi kan även vara i Kungsbacka/Onsala samt ett tillfälle i Stockholm

Pris
28 500 kr inklusive moms, anmälningsavgiften på 4 000 kr ingår
Momsen är avdragsgill för företag.

Sveriges Hundföretagare SHF
När du gjort din examen och blivit godkänd kan du ansöka om medleksap hos Sveriges Hundföretagar då vi uppfyller deras kriterier.

Betalning
När du anmäler dig så betalar du en anmälningsavgift på 4 000 kr via Swish eller kort.
Resterande del av summan ska betalas inom 30 dagar, senast 14 dagar innan kursstart

Delbetala
Det går inte att delbetala via Hundens Hus men du kan ansöka om räntefri avbetalning hos HumanFinans. Läs mer om ansökan här www.humanfinans.se