Problemhunden ur olika synvinklar med Anders Hallgren – kompetensutveckling för instruktörer, hundpsykologer, och blivande hundpsykologer 23-24/4 2022

Anders Hallgren, Hundpsykolog, psykolog, fil. lic., anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början av 1970-talet ha introducerat yrket hundpsykolog i Sverige. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Han har skrivet över 30 böcker om hundars beteende och nu kan du få träffa honom, bli inspirerad av honom och ta del av kunskap!

Sammandrag av innehållet 

Anders Hallgrens intresse för problembeteenden började tidigt och han försökte finna olika orsaker till att hundar blev rädda, aggressiva och fick andra problem. Det intressanta var att jaghan fann så många anledningar till varför en hund blev problematisk. Det var vanligt med diagnoser som “mentalt fel”, “bristande ledarskap” och “beteendediagnoserna” vilket var irrelevanta och oanvändbara.

Aggressiva och rädda hundar

Hundar är utrustade med starka bithämningar och varnar upprepade gånger innan de tvingas ta till våld. Enstaka hundar har dock visat sig vara så aggressiva att de kan anses som farliga (jämför med människan) och man finner sällan orsakerna till det innan hunden avlivats.

De saker som gör en hund aggressiv är framför allt chock, stress, smärta, sjukdom, hormonella fel, ett liv i en socialt undermålig miljö och dåliga erfarenheter. Allt detta går att kartlägga och det är precis vad moderna hundpsykologer gör.

Orsaksanalyser

Under årens lopp har jag, kollegor och mina studenter utvecklat analysmetoder för att kartlägga orsakerna bakom hundars problembeteende. De utgör det viktigaste arbetsinstrumentet för en hundpsykolog. Ingen hund ska enbart tränas eftersom man då bara dämpar symtomen utan att rätta till orsakerna. De vanligaste analyserna är

  • Stressanalys: över och understimulering
  • Hormonanalys: maskulinitet och sköldkörtelhormon
  • Smärtanalys
  • Serotoninbalansanalys
  • Analys av hundens sociala situation

För närvarande arbetar vi på att få fram

  • Näringsbristanalys
  • Etologisk analysDetta är något av ett axplock vad Anders Hallgren kommer ta upp denna fullspäckade och intressanta helg och du har under helgen även möjlighet att köpa hans böcker signerade!

Datum
lördag-söndag 23-24/4 2022

Tider
lördag 9.30-17.00 samt söndag 9.00-16.30

Var
Göteborg

Pris
3 900 kr inklusive moms och administrationsavgift.

TILL ANMÄLAN