Anders Hallgren – Problemhunden 23-24/4 2022

Anders Hallgren – Problemhunden 23-24/4 2022

Problemhunden ur olika synvinklar med Anders Hallgren – kompetensutveckling för instruktörer, hundpsykologer, och blivande hundpsykologer 23-24/4 2022 Anders Hallgren, Hundpsykolog, psykolog, fil. lic., anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början...